Vakanties en schooltijden

De eerste schooldag van het schooljaar 2019 - 2020 is maandag 26 augustus. Aan het begin van het nieuwe schooljaar delen we de jaarplanning uit. Naast vakanties staan hierop schoolactiviteiten en studiedagen. De jaarplanning vindt u hieronder.

Jaarplanning 2019 - 2020

Vakanties

Herfstvakantie
19 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie
15 februari t/m 23 februari
Goede Vrijdag en Pasen
10 t/m 13 april
Meivakantie
25 april t/m 5 mei
Hemelvaart
21 en 22 mei
Pinksteren
31 mei t/m 1 juni
Zomervakantie
4 juli t/m 16 augustus 2020

Lestijden

Maandag
08.30 uur – 14.15 uur
Dinsdag
08.30 uur – 14.15 uur
Woensdag
08.30 uur – 14.15 uur
Donderdag
08.30 uur – 14.15 uur
Vrijdag
08.30 uur – 14.15 uur

Onderwijsuren op jaarbasis

Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn gebaseerd op het wettelijk bepaalde minimum lesuren. Leerlingen moeten gedurende acht schooljaren 7520 lesuren hebben gevolgd.