Vakanties en schooltijden

De eerste schooldag van het schooljaar 2019 - 2020 is maandag 26 augustus. Aan het begin van het nieuwe schooljaar delen we de jaarplanning uit. Naast vakanties staan hierop schoolactiviteiten en studiedagen. De jaarplanning vindt u hieronder.

Jaarplanning 2019 - 2020

Vakanties

Herfstvakantie

19 oktober t/m 27 oktober

Kerstvakantie

21 december t/m 5 januari

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 23 februari

Goede Vrijdag & Pasen

10 t/m 13 april

Meivakantie

25 april t/m 5 mei

Hemelvaart

21 en 22 mei

Pinksteren

31 mei t/m 1 juni

Zomervakantie

4 juli t/m 16 augustus 2020

Schooltijden

Maandag

08.30 uur – 14.15 uur

Dinsdag

08.30 uur – 14.15 uur

Woensdag

08.30 uur – 14.15 uur

Donderdag

08.30 uur – 14.15 uur

Vrijdag

08.30 uur – 14.15 uur

Onderwijsuren op jaarbasis

Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn gebaseerd op het wettelijk bepaalde minimum lesuren. Leerlingen moeten gedurende acht schooljaren 7520 lesuren hebben gevolgd.