Vakanties en schooltijden 2019-2020

De eerste schooldag van dit schooljaar is maandag 26 augustus. Aan het begin van het nieuwe schooljaar delen we de jaarplanning uit. Naast vakanties staan hierop schoolactiviteiten en studiedagen. De jaarplanning vindt u hieronder.

Jaarplanning 2019 - 2020

Vakanties

Herfstvakantie
19 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie
15 februari t/m 23 februari
Goede Vrijdag en Pasen
10 t/m 13 april
Meivakantie
25 april t/m 5 mei
Hemelvaart
21 en 22 mei
Pinksteren
31 mei t/m 1 juni
Zomervakantie
4 juli t/m 16 augustus

Lestijden

Maandag
08.30 uur – 14.15 uur
Dinsdag
08.30 uur – 14.15 uur
Woensdag
08.30 uur – 14.15 uur
Donderdag
08.30 uur – 14.15 uur
Vrijdag
08.30 uur – 14.15 uur

Onderwijsuren op jaarbasis

Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn gebaseerd op het wettelijk bepaalde minimum lesuren. Leerlingen moeten gedurende acht schooljaren 7520 lesuren hebben gevolgd.