Onze school

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 13 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Samen met partners in regulier onderwijs, zorg en opvang vormen we KindCentrum Borgele. 

Onze school in het kort 
Leerlingen, ouders en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is. 

Onze school heeft: 

  • 80 leerlingen, in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar
  • 8 groepen (van ongeveer 6 tot 15 leerlingen)
  • 35 medewerkers 

Onze visie 
Als ouder wilt u niets liever dan dat uw kind zich goed voelt en gezien wordt. We kijken daarom naar de behoefte van elke individuele leerling. Ook streven we naar een open sfeer, waarin we elke leerling in zijn waarde laten, respecteren en accepteren. School moet een plek zijn waar leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Onderzoek: zeer veilig leer- en werkklimaat 
De Rijksuniversiteit Leiden heeft in 2022 een leer- en werk­klimaatonderzoek uitgevoerd op De Linde. Daaruit blijkt dat we als school een zeer veilig leer- en werkklimaat hebben. Leerlingen geven de leraren en ondersteuners een 9,4 voor de veiligheid die zij bieden. Ook zijn leerlingen positief over wat ze leren op school: hiervoor geven zij een 9. Ook de uitstraling van het klaslokaal, de sfeer in de klassen en de leerstof scoren hoog. Deze positieve scores maken ons blij en trots. U kunt het onderzoek inzien op school. 

Inspectiebeoordeling 
Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit. 

Aanmelden 

Wilt u een nieuwe leerling aanmelden? U bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven. Neem contact op met onze teamleider Robbert Schutte en bel naar 0570 – 62 47 00. U kunt ons ook mailen via info@linde-deventer.nl. Voor de toelating van uw kind tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer informatie vindt u op de website. 

In het geval er onverhoopt meer leerlingen worden aangemeld dan we kunnen plaatsen moeten we overgaan tot het hanteren van een (tijdelijke) wachtlijst.