Voor wie is ons speciaal onderwijs?

De Linde biedt speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar met een verstandelijke beperking en aan kinderen met een meervoudige beperking. De ontwikkeling van onze leerlingen verloopt niet vanzelfsprekend. Ze hebben een intensieve ondersteuningsbehoefte.

KindCentrum Borgele

De Linde is een gewaardeerde en trotse partner van het KindCentrum Borgele. Hierin werken diverse organisaties samen aan de ondersteuning en ontwikkeling van kinderen. Met het belang van het kind voorop zoeken wij de verbinding met elkaar. Zo ontstaan combinaties met zorg en onderwijs of met het regulier en speciaal onderwijs.

Kindcentrum Borgele

Onze leerlingen

De doelgroep van de school bestaat uit leerlingen met een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. We bieden vijf leerroutes aan. Leerlingen krijgen op grond van hun mogelijkheden een plek in een van deze routes. We hebben een breed onderwijsprogramma dat zich richt op de socialisatie en persoonsvorming van de leerlingen.

Schoolgrootte

Onze school bevindt zich in het mooie nieuwe KindCentrum Borgele. Het centrum staat midden in een woonwijk en in de buurt van winkels, een sportzaal en zwembad. Het biedt alle faciliteiten die onze leerlingen nodig hebben. De school heeft zeven groepen. Momenteel volgen 84 leerlingen hier onderwijs om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.