Onze school

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Samen met partners in regulier onderwijs, zorg en opvang vormen we KindCentrum Borgele.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levens­overtuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

De Linde telt:
• 80 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar
• 7 groepen (van ongeveer 6 tot 15 leerlingen)
• 33 medewerkers

Onze visie

Als ouder wil je niets liever dan dat je kind zich goed voelt en gezien wordt. We kijken daarom naar de behoefte van elke individuele leerling. En streven naar een open sfeer, waarin we elke leerling in zijn waarde laten, respecteren en accepteren. School moet een plek zijn waar leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Onderzoek: zeer veilig leer- en werkklimaat

De Rijksuniversiteit Leiden deed in 2021 een leer- en werkklimaatonderzoek op De Linde. Daaruit blijkt dat De Linde een zeer veilig leer- en werkklimaat heeft. Leerlingen geven de leraren en ondersteuners een 9,3 voor de veiligheid die zij bieden. Ook zijn leerlingen positief over wat ze leren op school: hiervoor geven zij een 9,5. Ook de uitstraling van het klaslokaal, de sfeer in de klassen en de leerstof zelf scoren hoog. Deze positieve scores maken ons blij en trots. Je kunt het onderzoek inzien op school.

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

 

Aanmelden 

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven. Neem contact op met onze teamleider Robbert en bel naar 0570 – 62 47 00. Je kunt ons ook mailen via info@linde-deventer.nl. Voor de toelating van je kind tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaat-baarheidsverklaring nodig.

Meer informatie