Werken bij De Linde

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Samen met partners in regulier onderwijs, zorg en opvang vormen we KindCentrum Borgele.

​Ons onderwijs

Ons onderwijs geven we in 7 groepen die voornamelijk zijn samengesteld op basis van leeftijd. In een groep zitten, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte 7 tot 15 leerlingen die naast onderwijs ook de benodigde zorg krijgen. Dat kan bijvoorbeeld lichamelijke zorg zijn of gedragsondersteuning.

Elke groep heeft een eigen leraar, een onderwijsondersteuner en soms een stagiaire. Samen vormen zij het mini-team rond de groep. Daarnaast hebben we een aparte onderwijs/zorggroep voor leerlingen met een intensieve zorgbehoefte. In deze groep zijn ook altijd zorgmedewerkers aanwezig.

In de groepen gebruiken we de methode Leefstijl om te werken aan positieve groepsrelaties, sociale vaardigheden, welbevinden en samenwerking. Daarnaast kijken we goed naar wat de individuele leerlingen nodig hebben. We werken kind volgend en bieden onderwijs dat op de individuele behoefte is afgestemd.

In zowel de onder- als bovenbouw krijgen leerlingen taal, rekenles en gym op het niveau dat bij hen past. De groepen werken daarvoor onderling samen. Ook werken we samen met partners in het KindCentrum, daardoor kunnen we een deel van het onderwijs aanbieden binnen een reguliere basisschool.

We werken dus niet alleen groepsdoorbrekend, maar ook schooldoorbrekend. Voor onze leerlingen betekent het schooloverstijgend delen van expertise en faciliteiten dat we echt maatwerk kunnen bieden.

Wat houdt werken bij ons in

Jouw werk op De Linde draait om bieden wat jouw leerlingen nodig hebben voor hun ontwikkeling. Dat is voor iedereen anders en daar speel jij op in. Werkt een leerling graag met zijn handen? Dan bied jij een methode met een praktische insteek waardoor de leerling tot leren komt. Didactisch schakelen doe je de hele dag, daar voel jij je zeker in. Je hebt veel ruimte voor eigen inbreng en oplossingen en je neemt verantwoordelijkheid.

Naast het bieden van onderwijs heb je aandacht voor het begeleiden van gedrag en de verzorging van leerlingen. Er wordt een groot appèl gedaan op jouw pedagogische vaardigheden. Je schakelt regelmatig in je aanpak op basis van hoe het in de groep gaat. Dat hoef je niet alleen te doen, maar doe je samen met het mini team rond jouw groep. Onderling stemmen jullie af wat er nodig is en help je elkaar.

Aan het eind van de dag neem je met collega’s nog even de dag door. Ook het teamoverleg en de werkgroepen vinden na schooltijd plaats. Daarin werk je samen onderwijsdoelen uit, bijvoorbeeld hoe bewegend en spelend leren nog beter vorm kan krijgen op school.

Het team

Ons schoolteam bestaat uit 25 collega’s. Leerkrachten, onderwijsondersteuners en verschillende andere disciplines, zoals een intern begeleider, schoolpsycholoog, spelbegeleider, logopedist en vakleerkracht voor muziek en gym. We werken veel samen met elkaar en met collega’s van het Kindcentrum.

We werken met de systematiek van stichting leerKRACHT. Daarin is veel ruimte om samen invulling te geven aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Naast de inhoudelijke samenwerking doen we ook buiten het werk leuke dingen met elkaar. We trekken er regelmatig samen op uit of we vieren een feestje.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 25 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Vacatures

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.