De Linde: Een dynamische werkplek, waar we samenwerken met partners

Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Samen met partners in regulier onderwijs, zorg en opvang vormen we KindCentrum Borgele. Dit is een dynamische werkplek, waar we uitgaan van de bedoeling: wat is goed voor dit kind en wat hebben we daarvoor nodig? Er is bij ons veel ruimte voor eigen inbreng. Dankzij de samenwerking in het KindCentrum kunnen we gebruik maken van veel faciliteiten én expertise. Daardoor kunnen we onze leerlingen echt maatwerk bieden en kun jij leren van andere specialisten.

​Elke school biedt de specifieke ondersteuning die zijn leerlingen nodig hebben. Daarvoor werken we nauw samen met elkaar en met partners zoals ouders, (jeugd)zorg en revalidatie. Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling: samen laten we elk kind groeien.

Het merendeel van de ongeveer 1.300 medewerkers van De Onderwijsspecialisten is leraar of onderwijsondersteuner. Daarnaast werken er onder meer gedragswetenschappers, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers. Samen zorgen wij er voor dat onze leerlingen de beste begeleiding krijgen. Als De Onderwijsspecialisten onderscheiden we ons door geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg.

We bieden onze leerlingen optimale begeleiding om de beste versie van zichzelf te worden, en dit doen we ook voor onze medewerkers. Bij ons krijg je daarom alle ruimte om verder te leren. We bieden ontwikkelmogelijkheden en opleidingsprogramma’s, zowel inhoudelijk als verbredend. Je bent regisseur van je eigen loopbaan en bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van onze doelen, resultaten en opbrengsten die onze leerlingen verder helpen in de maatschappij.