Ons onderwijs

We vinden het belangrijk dat leerlingen straks zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Daar is ons onderwijs op gericht. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden en kwaliteiten van elke leerling. Tegelijkertijd leren we hen om te gaan met hun beperkingen. Met onderwijs op maat spelen we zo goed mogelijk in op de individuele mogelijkheden van elke leerling.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat overal over gesproken kan worden, en dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Sport en bewegen

Bewegen is gezond. Dat stimuleren we dan ook zoveel mogelijk. Bewegend leren in de klas heeft onze aandacht. Daarnaast krijgen leerlingen wekelijks gym- en zwemlessen. De zwemlessen stoppen in principe als een leerling diploma C heeft gehaald. We organiseren ook regelmatig sport- en spel­activiteiten buiten school. Zoals schaatsen bij De Scheg en de landelijke sportdag. We werken daarbij samen met Special Heroes, een landelijke organisatie die leerlingen stimuleert om meer te bewegen. Veel van onze leerlingen zijn lid van een sportvereniging.

Gezonde school

De Linde is officieel gecertificeerd als Gezonde School. Dat betekent dat we ons meer dan gemiddeld bezighouden met sport en gezondheid. We besteden ook veel aandacht aan gezonde voeding. En dit schooljaar is het vak seksuele vorming ook een speerpunt binnen onze gezonde school.

Kunst en cultuur

We willen ook dat leerlingen zich op cultureel gebied ontwikkelen. We bieden verschillende creatieve en expressieve vakken aan. Soms gaan we naar de film of de schouwburg of een museum. En we organiseren geregeld theatervoorstellingen op school. Ook stimuleren we leerlingen om mee te doen met culturele activiteiten buiten school. Denk aan beeldende kunst, muziek, dans, drama, theater, literatuur, nieuwe media en erfgoed. We werken daarbij samen met lokale organisaties en verenigingen.