Het speciaal onderwijs van De Linde laat elk kind groeien. Daarbij gaan we uit van zijn kwaliteiten en mogelijkheden.

Schoolgids Ons onderwijs Stage lopen bij ons

Het speciaal onderwijs van De Linde laat elk kind groeien. Daarbij gaan we uit van zijn kwaliteiten en mogelijkheden.

Schoolgids Ons onderwijs Stage lopen bij ons

Wat onze school speciaal maakt

De Linde is een school waar leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Een school met een open sfeer waarin we iedereen in zijn waarde laten.

Zelf beslissingen nemen

Onze leerlingen bereiden zich zo goed mogelijk voor om actief aan de maatschappij deel te nemen. Ze werken aan hun cognitieve ontwikkeling, met vakken als rekenen, lezen, schrijven en taal. Ook versterken de kinderen hun sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden. Ze leren bijvoorbeeld luisteren, omgaan met anderen en zichzelf zo duidelijk mogelijk uitdrukken. Bovendien worden onze leerlingen gestimuleerd om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen.

Ons onderwijs
Zelf beslissingen nemen

Mogelijkheden benutten

De Linde is een school waar leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Een school met een open sfeer waarin we iedereen in zijn waarde laten, respecteren en accepteren. Samen met de ouders laten wij elk kind groeien. Daarbij gaan we uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerlingen. We vinden het belangrijk dat ze een reëel en waardig zelfbeeld ontwikkelen, en hun mogelijkheden benutten. Tegelijkertijd laten we ze ontdekken waar hun grenzen liggen en leren ze hulp vragen.

Praktisch
Mogelijkheden benutten