Vakanties en schooltijden

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 29 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 940 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De schooltijden zijn 8.30 uur tot 14.15 uur. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

Onze leerlingen hebben twee keer een half uur pauze per dag.

Vrij vragen

Verlof aanvragen buiten de vakanties verloopt altijd via de directeur.

 

Jaarkalender 2022 - 2023

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie
17 t/m 21 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart
Goede Vrijdag en Pasen
7 t/m 10 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaartsweekend
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
24 juli t/m 1 september

Lestijden

Maandag
08.30 uur – 14.15 uur
Dinsdag
08.30 uur – 14.15 uur
Woensdag
08.30 uur – 14.15 uur
Donderdag
08.30 uur – 14.15 uur
Vrijdag
08.30 uur – 14.15 uur

Onderwijsuren op jaarbasis

Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn gebaseerd op het wettelijk bepaalde minimum lesuren. Leerlingen moeten gedurende acht schooljaren 7520 lesuren hebben gevolgd.