Vakanties en schooltijden

De eerste schooldag van schooljaar 2023-2024 is maandag 4 september. Onze leerlingen moeten minimaal 940 onderwijsuren per jaar volgen. Daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd. 

Schooltijden 
Onze schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Leerlingen kunnen vanaf 8.15 uur in de klas terecht. Medewerkers van de groep zijn dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht. 

Pauzes 
Onze leerlingen hebben twee keer per dag een half uur pauze. 

Vrij vragen 
Verlof aanvragen buiten de vakanties verloopt altijd via de directeur. 

 

Jaarkalender 2023 - 2024

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie
23 t/m 29 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie
19 t/m 25 februari
Paasvakantie
29 maart t/m 1 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
29 april t/m 10 mei
Pinksteren
20 mei
Zomervakantie
20 juli t/m 1 september

Lestijden

Maandag
08.30 uur – 14.15 uur
Dinsdag
08.30 uur – 14.15 uur
Woensdag
08.30 uur – 14.15 uur
Donderdag
08.30 uur – 14.15 uur
Vrijdag
08.30 uur – 14.15 uur

Onderwijsuren op jaarbasis

Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn gebaseerd op het wettelijk bepaalde minimum lesuren. Leerlingen moeten gedurende acht schooljaren 7520 lesuren hebben gevolgd.