Vakanties en schooltijden

De eerste schooldag van schooljaar 2021-2022 is maandag 23 augustus. Aan het begin van het nieuwe schooljaar delen we de jaarplanning uit. Naast vakanties staan hierop schoolactiviteiten en studiedagen. 

Jaarplanning 2021 - 2022

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie
18 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie
25 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie
21 februari t/m 25 februari
Goede Vrijdag en Pasen
15 t/m 18 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
25 april t/m 6 mei
Hemelvaart
26 en 27 mei
Pinksteren
6 juni
Zomervakantie
18 juli t/m 26 augustus

Lestijden

Maandag
08.30 uur – 14.15 uur
Dinsdag
08.30 uur – 14.15 uur
Woensdag
08.30 uur – 14.15 uur
Donderdag
08.30 uur – 14.15 uur
Vrijdag
08.30 uur – 14.15 uur

Onderwijsuren op jaarbasis

Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn gebaseerd op het wettelijk bepaalde minimum lesuren. Leerlingen moeten gedurende acht schooljaren 7520 lesuren hebben gevolgd.