Vakanties en schooltijden 2020-2021

De eerste schooldag van dit schooljaar is maandag 17 augustus. Aan het begin van het nieuwe schooljaar delen we de jaarplanning uit. Naast vakanties staan hierop schoolactiviteiten en studiedagen. 

Jaarplanning 2020 - 2021

Vakanties

Herfstvakantie
12 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 26 februari
Goede Vrijdag en Pasen
2 t/m 5 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
3 mei t/m 12 mei
Hemelvaart
13 en 14 mei
Pinksteren
24 mei
Zomervakantie
12 juli t/m 20 augustus

Lestijden

Maandag
08.30 uur – 14.15 uur
Dinsdag
08.30 uur – 14.15 uur
Woensdag
08.30 uur – 14.15 uur
Donderdag
08.30 uur – 14.15 uur
Vrijdag
08.30 uur – 14.15 uur

Onderwijsuren op jaarbasis

Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn gebaseerd op het wettelijk bepaalde minimum lesuren. Leerlingen moeten gedurende acht schooljaren 7520 lesuren hebben gevolgd.