Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier lees je meer over vervoer naar school en wat te doen als je kind niet naar school kan.

Ziek en beter melden

Kan je kind niet naar school komen? Meld dit dan tussen 8 uur en 8.15 uur en bel 0570 – 62 47 00. Geef het ook door aan het taxibedrijf waarmee je kind reist. Fijn als je de dag vóór je kind naar school komt ook weer even belt of mailt. Goed om te weten: als je kind op school ziek wordt, nemen we contact met je op zodat het opgehaald kan worden.

Vervoer naar school

Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Je kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin je woont. De school geeft dan een verklaring af waarin staat dat zonder speciaal vervoer de leerling niet naar school kan komen. Dit doen we niet altijd. We stimuleren zelfstandig reizen.

Thuisblijven

Is je kind lang of vaak ziek? Dan neemt de leraar, teamleider of maatschappelijk werker contact op. Samen zoeken we naar een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot wordt. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding. Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen en we zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Te laat

Komt je kind vaak te laat op school, dan nemen we contact met je op om te bespreken hoe we dat kunnen voorkomen. De school heeft nauw contact met de leerplichtambtenaar van de gemeente Deventer.