Met partners en omgeving

De Linde werkt vaak en graag samen met partners en omgeving.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Sine Limite. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.sinelimite.nl. Zie ook www.passendonderwijs.nl.

Samen met het KindCentrum

We voeren binnen het KindCentrum geregeld overleg over de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoefte van kinderen. Dit noemen we het ‘transitieoverleg’. We werken daarbij samen met de partners binnen het KindCentrum. Ook het samenwerkingsverband Sine Limite schuift aan bij het overleg. Zo is het mogelijk om extra maatwerk te bieden.

Samen met buitenschoolse opvang

Veel leerlingen van onze school maken gebruik van de buitenschoolse opvang (bso) van de JP van den Bent-stichting die zich op een eigen locatie bevindt. Kinderen worden door de bso van school opgehaald met taxi vervoer. Voor deze opvang heb je een indicatie nodig. Die kun je aanvragen via de toegangsmedewerker Team Toegang Jeugd. In ons KindCentrum zelf is ook reguliere kinderopvang en bso mogelijk. Deze wordt geboden door Partou. Hiervoor heb je geen indicatie nodig.