Met leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

We werken iedere dag met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen om zo te weten te komen wat er bij hen leeft. Daar kunnen we ons onderwijs op aanpassen.

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad die ook overlegmomenten heeft met de leerlingenraad van de Borgloschool.

Goed om te weten

Leerlingen mogen aansluiten bij gesprekken die hen aangaan. Bijvoorbeeld als het gaat om hun eigen ontwikkeling. Dit overleggen we vooraf met je.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de leraar het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte
• Via de nieuwsbrief. Dit is een informatiebrief waarin we je op de hoogte houden van belangrijke schoolzaken en activiteiten.
• Via het Linde-magazine. Dit verschijnt twee keer per jaar.
• Via www.kindcentrumborgele.nl. Hier vind je informatie over het KindCentrum.
• Via Klasbord. Hier informeren we je over wat er in de groep van je kind gebeurt. Als de leraar iets persoonlijks met je wil bespreken, neemt hij of zij telefonisch of per e-mail contact op.

Oudergesprekken

Is je kind nieuw bij ons op school? Dan komt de groepsleraar op huisbezoek om kennis te maken. Daarna krijg je drie keer per jaar een uitnodiging voor een oudergesprek op school. Wil je tussendoor iets bespreken over je kind? Dan kun je altijd telefonisch contact opnemen. De leraren zijn van 8 uur tot 8.15 uur en van 14.30 uur tot 16.30 uur bereikbaar. Voor een uitgebreid gesprek kun je altijd een afspraak maken.

Ouderraad

De ouderraad (or) bestaat uit een aantal enthousiaste en betrokken ouders. Zij organiseren verschillende activiteiten. Ze komen gemiddeld één keer in de zes weken bij elkaar. Er is ook een vertegenwoordiger van het team bij. Als je het leuk vindt om lid te worden van de ouderraad, dan kun je dit aangeven bij de leraar van je kind.

Hulpouders

Hulpouders helpen leerlingen bij bijvoorbeeld het lezen. Ook ondersteunen ze bij uitstapjes en andere schoolactiviteiten. Vind je het leuk om af en toe te helpen, geef het dan aan bij de leraar.

Meekijken

Er zijn speciale kijkdagen bij de zwemles en de gymles. Deze vind je in de jaarplanning en op de website.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, leraren en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr.