Informatie update verlenging maatregelen corona

Zoals waarschijnlijk bij jullie al bekend is, heeft premier Rutte afgelopen dinsdag aangekondigd dat alle scholen nog tot en met 28 april 2020 gesloten zijn vanwege de coronacrisis. Dit houdt in dat ook de scholen van De Onderwijsspecialisten gesloten zijn voor onderwijs tot en met 28 april. Omdat deze datum midden in de meivakantie valt, informeren wij u over wat dit betekent voor het onderwijs en de noodopvang voor de feestdagen en de meivakantie.

Feestdagen/meivakantie

· Goede Vrijdag op 10 april

De school is alleen open voor noodopvang. Leerlingen krijgen geen thuiswerkopdrachten, omdat in de ‘gewone’ situatie de school ook niet open zou zijn geweest op deze dag.

· Tweede Paasdag op 13 april

Dit is een officiële feestdag. De school is niet open voor noodopvang en leerlingen krijgen geen thuiswerkopdrachten.

· Koningsdag op 27 april

Dit is een officiële feestdag. De school is niet open voor noodopvang en leerlingen krijgen geen thuiswerkopdrachten.

· Bevrijdingsdag op 5 mei

Dit is een officiële feestdag die valt in de meivakantie. De school is niet open voor noodopvang.

· Meivakantie van 27 april t/m 5 mei

Tijdens de meivakantie is de school alleen open voor leerlingen die van de noodopvang gebruik maken. Er worden geen thuiswerkopdrachten gegeven in deze weken.

Wij wensen u allemaal veel sterkte in de komende weken.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.