Ziekmelding

Wanneer uw zoon of dochter door ziekte niet op school kan komen, verzoeken wij u dit vóór schooltijd te melden. De school is vanaf 08.00 uur te bereiken op:

T 0570 – 62 47 00

Wanneer een leerling meer dan gemiddeld ziek is wordt de schoolarts van de GGD erbij betrokken. Zij is tevens lid van onze Commissie voor Begeleiding. Denkt u er ook aan zelf contact op te nemen met het taxibedrijf dat uw kind naar school brengt? Uiteraard ook als zoon of dochter weer beter is.

Bijzonder verlof

Alleen bij uitzondering kan een leerling bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u het verzuim schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de administratie.