Ouderraad

De ouderraad (or) bestaat uit een aantal enthousiaste en betrokken ouders. Zij organiseren activiteiten en komen gemiddeld één keer in de zes weken bijeen. Hierbij is ook een vertegenwoordiger van het team aanwezig. Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de ouderraad. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven bij de voorzitter van de ouderraad.

Hulpouders

Hulpouders helpen leerlingen bij bijvoorbeeld het lezen. Ook helpen ze met het schoonhouden van het gebouw en ondersteunen ze bij uitstapjes.

Ouderavonden

Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar informeren we u graag over de gang van zaken in de groep van uw kind en kunnen we kennismaken met elkaar.

Oudergesprekken

Ten minste drie keer per jaar vinden er geplande gesprekken op school plaats. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Bij nieuwe leerlingen komt de groepsleraar op huisbezoek voor een (nadere) kennismaking. Medewerkers zijn bereikbaar via telefoon of e-mail. Voor een uitgebreid gesprek kunt u beter een afspraak maken.