Sport en bewegen

De leerlingen krijgen wekelijks gym- en zwemlessen. De zwemlessen stoppen wanneer diploma C is behaald. Als leerlingen diploma C hebben behaald, krijgen ze een alternatief programma op school aangeboden. Daarnaast zijn er regelmatig sport- en spelactiviteiten buiten school, zoals de Special Heroes sportdag en het schaatsen bij De Scheg. De Linde is een sportactieve school en werkt sinds enkele jaren met het landelijke programma Special Heroes. Doel is de leerlingen te stimuleren meer te bewegen en hen de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een vereniging. Hierdoor zijn veel van onze leerlingen lid van sportverenigingen en leeft sport op De Linde.