Lesprogramma

Op onze school werken we in de onder- en bovenbouw aan de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • Cognitieve ontwikkeling en schoolse vaardigheden
 • Lezen
 • Rekenen
 • Taal
 • OriĆ«ntatie op mens en ruimte
 • Sociale en emotionele ontwikkeling
 • Spelontwikkeling
 • Communicatieve ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Expressieve ontwikkeling
 • Computeronderwijs
 • Levensbeschouwelijke vorming