Jaarplan

Dit zijn op hoofdlijnen de jaarplandoelen voor 2020.

Voor meer specificatie kunt u terecht bij onze directie.

  • Er is een goede samenwerking tussen het regulier en speciaal onderwijs
  • De leerling-ondersteuning vanuit zorg en jeugdhulp is passend georganiseerd en daarvoor zijn heldere afspraken gemaakt
  • Tussen het samenwerkingsverband, andere ketenpartners en De Linde zijn er werkbare afspraken gemaakt over tussentijdse in- en uitstroom van leerlingen
  • We hebben een goed beeld van een sluitend onderwijsaanbod in de regio, daarbij ligt een plan voor innovatieve verbeteringen
  • We streven naar een passende plek in de samenleving voor onze leerlingen
  • De medewerker is aan zet, dit is in alle lagen van de organisatie duidelijk en herkenbaar aanwezig
  • We willen gekend en herkend worden als expertise organisatie. We hebben helder en smart welke expertise we kunnen aanbieden aan alle basisscholen in Deventer.