Groepsplan en handelingsplan

De Linde werkt met groepsplannen en handelingsplannen. De leraar stelt op grond van de ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) van de leerlingen de groepsplannen op. De doelen van deze groepsplannen nemen we op in het handelingsplan van de leerling. De groepsplannen hebben een geldigheid van één jaar en stellen we halfjaarlijks bij. Het handelingsplan bespreken we zo mogelijk met de ouders en de leerling. De ouders tekenen voor gezien.

Voor onze leerlingen in leerroute 1 en 2 stellen we een LACCS-plan op (Lichamelijk welbevinden, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding). De input voor dit plan halen we uit Het Goed Leven Gesprek, dat we voeren met u en anderen die direct betrokken zijn bij de leerling.