Gezonde school

De Linde is officieel gecertificeerd als Gezonde School. Dit schooljaar is het vak seksuele vorming ook een speerpunt binnen de gezonde school. Deze certificering krijgen scholen die zich meer dan gemiddeld bezighouden met sport en gezondheid.

We kregen de certificering vanwege onze activiteiten met Special Heroes, onze extra aandacht voor sportieve en gezonde vrije tijd. We besteden ook veel aandacht aan gezonde voeding. Onze leraar sport en bewegen is ook de combinatiefunctionaris Sport op onze school. Zij kan u of uw kind alles vertellen over het vinden van een geschikte sport of vereniging. Daarnaast kan zij uw kind begeleiden naar de vereniging.

Neem voor meer informatie contact op met de leraar sport en bewegen Sandra Gerritsen