Gouden Weken

Alle groepen zijn na de zomervakantie gestart met de 'Gouden Weken'. De gouden weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt, je leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in je groep heerst, een heel schooljaar lang. De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. Je kunt het zien als de basis voor het werken met groepen leerlingen. Bij de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten. Het omvat naast suggesties voor de inzet van groepsvormende activiteiten, ook suggesties voor de regelgeving, de indeling van het lokaal en de indeling van een dag.